LV323 – Tranh đính đá

Tên tranh: Phật Tổ Như Lai
Kích thước: 110 x 75 cm
¥592

LV322 – Tranh đính đá

Tên tranh: Uyên Ương Tương Phùng
Kích thước: 115 x 75 cm
¥545

LV321 – Tranh đính đá

Tên tranh: Bát Mã Truy Phong
Kích thước: 115 x 75 cm
¥506

LV320 – Tranh đính đá

Tên tranh: Sơn thủy hữu tình
Kích thước: 130 x 75 cm
¥576

LV319 – Tranh đính đá

Tên tranh: Lưu thủy sinh tài
Kích thước: 150 x 75 cm
¥692

LV3182 – Tranh thêu

Tên tranh: Vợ Chồng
Kích thước: 83 x 43 cm
¥123

LV318 – Tranh đính đá

Tên tranh: Phú Quý Cát Tường
Kích thước: 90 x 60 cm
¥388

LV3179 – Tranh thêu

Tên tranh: Tiểu khẩu thường khai
Kích thước: 89 x 49 cm
¥122

LV3178 – Tranh thêu

Tên tranh: Tiểu khẩu thường khai
Kích thước: 86 x 41 cm
¥116

LV3177 – Tranh thêu

Tên tranh: Phúc - Lộc - Thọ
Kích thước: 49 x 62 cm
¥98

LV3176 – Tranh thêu

Tên tranh: Gia đình
Kích thước: 74 x 39 cm
¥93

LV3174 – Tranh thêu

Tên tranh: Cửu ngư quần hội
Kích thước: 83 x 43 cm
¥126

LV3173 – Tranh thêu

Tên tranh: Cửu ngư quần hội
Kích thước: 83 x 44 cm
¥126

LV3172 – Tranh thêu

Tên tranh: Mã đáo thành công
Kích thước: 88 x 46 cm
¥128

LV3171 – Tranh thêu

Tên tranh: Cha Mẹ
Kích thước: 70 x 47 cm
¥108

LV317 – Tranh đính đá

Tên tranh: Lưu thủy sinh tài
Kích thước: 160 x 84 cm
¥796

LV3169 – Tranh thêu

Tên tranh: Chúa Jesu
Kích thước: 66 x 38 cm
¥99

LV3166 – Tranh thêu

Tên tranh: Cha Mẹ
Kích thước: 88 x 43 cm
¥138

LV3164 – Tranh thêu

Tên tranh: Vợ Chồng
Kích thước: 60 x 38
¥83

LV3160 – Tranh thêu

Tên tranh: Cha Mẹ
Kích thước: 83 x 43 cm
¥123

LV316 – Tranh đính đá

Tên tranh: Tình Yêu Vĩnh Cửu
Kích thước: 60 x 90 cm
¥433

LV3159 – Tranh thêu

Tên tranh: Vợ Chồng
Kích thước: 41 x 55 cm
¥78

LV3158 – Tranh thêu

Tên tranh: Cha Mẹ
Kích thước: 83 x 42 cm
¥108

LV3157 – Tranh thêu

Tên tranh: Cha Mẹ
Kích thước: 57 x 44 cm
¥82

LV3155 – Tranh thêu

Tên tranh: Vợ Chồng
Kích thước: 62 x 35 cm
¥82

LV3154 – Tranh thêu

Tên tranh: Gia hòa vạn sự hưng
Kích thước: 82 x 40 cm
¥107

LV315 – Tranh đính đá

Tên tranh: Hạnh phúc yên bình
Kích thước: 90 x 52 cm
¥382