LV323 – Tranh đính đá

Tên tranh: Phật Tổ Như Lai
Kích thước: 110 x 75 cm
¥592

LV322 – Tranh đính đá

Tên tranh: Uyên Ương Tương Phùng
Kích thước: 115 x 75 cm
¥545

LV321 – Tranh đính đá

Tên tranh: Bát Mã Truy Phong
Kích thước: 115 x 75 cm
¥506

LV320 – Tranh đính đá

Tên tranh: Sơn thủy hữu tình
Kích thước: 130 x 75 cm
¥576

LV319 – Tranh đính đá

Tên tranh: Lưu thủy sinh tài
Kích thước: 150 x 75 cm
¥692

LV318 – Tranh đính đá

Tên tranh: Phú Quý Cát Tường
Kích thước: 90 x 60 cm
¥388

LV317 – Tranh đính đá

Tên tranh: Lưu thủy sinh tài
Kích thước: 160 x 84 cm
¥796

LV316 – Tranh đính đá

Tên tranh: Tình Yêu Vĩnh Cửu
Kích thước: 60 x 90 cm
¥433

LV315 – Tranh đính đá

Tên tranh: Hạnh phúc yên bình
Kích thước: 90 x 52 cm
¥382

LV314 – Tranh đính đá

Tên tranh: Bình Hoa Khoe Sắc
Kích thước: 148 x 50 cm
¥460

LV313 – Tranh đính đá

Tên tranh: Quê Em Mùa Lúa Chín
Kích thước: 150 x 75 cm
¥870

LV312 – Tranh đính đá

Tên tranh: Nấc Thang Thiên Đường
Kích thước: 97 x 50 cm
¥430

LV311 – Tranh đính đá

Tên tranh: Khu Rừng Bí Ẩn
Kích thước: 150 x 75 cm
¥870

LV310 – Tranh đính đá

Tên tranh: Thôn Quê Mùa Hạ
Kích thước: 145 x 75 cm
¥872

LV309 – Tranh đính đá

Tên tranh: Hoa Hướng Dương
Kích thước: 148 x 70 cm
¥598

LV306-307-309 – Tranh đính đá

Tên tranh: Ngọc lan phú quý
Kích thước: 45 x 45 cm
¥200

LV305 – Tranh đính đá

Tên tranh: Hạnh Phúc Viên Mãn
Kích thước: 130 x 75 cm
¥599

LV304 – Tranh đính đá

Tên tranh: Lưu thủy sinh tài
Kích thước: 150 x 75 cm
¥691

LV303 – Tranh đính đá

Tên tranh: Uyên ương thưởng nhật
Kích thước: 57 x 90 cm
¥426

LV302 – Tranh đính đá

Tên tranh: Non nước hữu tình
Kích thước: 150 x 75 cm
¥821

LV301 – Tranh đính đá

Tên tranh: Lưu thủy sinh tài
Kích thước: 200 x 95 cm
¥1.235

LV300 – Tranh đính đá

Tên tranh: Lưu thủy sinh tài
Kích thước: 150 x 75 cm
¥762

LV299 – Tranh đính đá

Tên tranh: Xum Họp Hạnh Phúc
Kích thước: 140 x 75 cm
¥775

LV298 – Tranh đính đá

Tên tranh: Hoa Hồng Vàng
Kích thước: 50 x 60 cm
¥276

LV297 – Tranh đính đá

Tên tranh: Bồng Lai Tiên Cảnh
Kích thước: 160 x 84 cm
¥802

LV296 – Tranh đính đá

Tên tranh: Chào Đón Bình Minh
Kích thước: 160 x 84 cm
¥898

LV295 – Tranh đính đá

Tên tranh: Vũ Khúc Hoa Và Bình
Kích thước: 148 x 70 cm
¥626